Terapia Widzenia

Nie zawsze przyczyną problemów wzrokowych pacjenta jest sama wada wzroku. Czasem takie problemy mogą występować u pacjentów bez wady wzroku. Wiele trudności z widzeniem wynika z nieprawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego. Są to np. zaburzenia ruchów oczu czy akomodacji oraz zaburzenia współpracy oczu (np. tworzenia jednego wspólnego obrazu z bodźców odbieranych przez każde z oczu czy interpretowanie tego obrazu przez mózg). Gdy badanie widzenia obuocznego pokaże, że problemy wzrokowe pacjenta biorą się z takich zaburzeń, nasz specjalista zaproponuje pacjentowi optometryczną terapię widzenia – z języka angielskiego Vision Teraphy (VT).
terapia-wzrokowa
TERAPIA WZROKOWA

mgr inż. Agnieszka Wodzińska-Rosiak – optometrysta, dyplomowana ortoptystka

Jest Absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Optometria. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych (zez, niedowidzenie, zaburzenia akomodacji oraz wergencji, zaburzenia ruchów oczu) oraz diagnostyką i terapią widzenia u dzieci z trudnościami w nauce i czytaniu (optodysleksja, zaburzenia percepcji wzrokowej).

Co można leczyć terapią wzrokową:

 • zez (jawny, ukryty, stały, okresowy)
 • niedowidzenie
 • zaburzenia akomodacji
 • zaburzenia ruchów oczu
 • bóle głowy i/lub oczu
 • zamazywanie obrazu z bliska i/lub daleka
 • trudności w czytaniu i pisaniu

CZYM JEST TERAPIA WIDZENIA?

Terapia widzenia (ang. Vision Therapy, VT) to indywidualnie dobrany program terapeutyczny, który pozwala na udoskonalanie całego procesu widzenia poprzez rehabilitację funkcji wzrokowych. Ćwiczenia wzrokowe uczą pacjenta jak świadomie korzystać z układu wzrokowego oraz usuwają bądź niwelują jego zaburzenia. Trening wzrokowy prowadzony jest przez dyplomowana optometrystkę oraz ortoptystkę we współpracy z okulistą.

KOMU POMAGAMY?

Zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Jeżeli:

 • po kilku godzinach pracy przy komputerze nie widzisz wyraźnie, bądź czujesz duże zmęczenie oczu/bóle głowy,- zasypiasz po 10 minutach czytania niezależnie od pory dnia,
 • masz trudności z widzeniem wieczorem (np.: jazda autem),
 • nie lubisz  lmów 3D, nie widzisz żadnego efektu.

A co z dziećmi? Jeśli Twoja pociecha:

 • nie lubi /unika czytania,
 • ma słabe wyniki w nauce z powodu słabej wydajności czytania (gubi litery/linijki, nie rozumie czytanego tekstu, myli literki/zmienia ich znaczenie),
 • ma słabą koordynację wzrokowo-ruchową (nie jeździ na rowerze, brzydkie pismo, problemy z równowagą),
 • ma bóle głowy, oczu, zaczerwienione oczy,
 • narzeka na zamazywanie się tekstu podczas czytania bądź pracy w szkole (tablica-zeszyt).

CO OFERUJEMY?

TRENING WZROKOWY DLA ZABURZEŃ:

 • Niedowidzenie, leniwe oko
 • Optodysleksja
 • Zaburzenia ruchów oczu
 • Różne postacie zeza
 • Tłumienie wrażeń wzrokowych
 • Słaba konwegencja /dywergencja Zaburzenia akomodacji
 • Osłabiona percepcja wzrokowa Stres wzrokowy

BADANIA OPTOMETRYCZNE ORAZ ORTOPTYCZNE NA ZLECENIE :

Lekarza Poradni pedagogiczno-psychologicznej

To wcale nie muszą być objawy WADY WZROKU!
Możliwe, że Twoje funkcje wzrokowe są osłabione, a trening wzrokowy może pomóc Ci w ich udoskonaleniu.

CO DAJE TERAPIA?

Dzięki rehabilitacji następuje polepszenie funkcji wzrokowych oraz poprawa komfortu widzenia, co wpływa na jakość życia (redukcja bólów głowy, cyfrowego zmęczenia oczu, lepsze wyniki w czytaniu).

Umów się na wizytę:

98-100 Łask, ul. Leszczynowa 2
98-200 Sieradz, ul. Kolegiacka 1

www.mechanikaoka.pl
mechanikaoka@gmail.com